Werkervaring

In 2009 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf, Karin Salverda Management en Advies. Voor die tijd (vanaf 1979) ben ik werkzaam geweest als docent en supervisor in het hoger onderwijs en de gezondheidszorg, als studentendecaan, manager, secretaris, projectleider. adviseur. De langste tijd als leidinggevende aan stafafdelingen op het gebied van onderwijsondersteuning en studentenzaken. 
Ik ben afgestudeerd als socioloog (UvA 1979) en als vertaler Frans (UvA 1972). Verdere cursussen/leergangen heb ik onder andere gevolgd bij Common Purpose (MatrixProgramma voor leidinggevenden ), Managementcentrum ATOL (Financieel Management) en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), ( Leergang Strategie, Beleid en Management van het Onderwijs).

In 2009 en 2010 heb ik bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) en bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) opdrachten vervuld op de volgende terreinen: • Interim-management; 

• Schrijven projectaanvraag ; 

• Projectleider; 

• Eindredactie Zelfevaluatie en aanvraag nieuwe opleidingen; 

• Adviseur oprichting Kenniscentrum.