Profiel

Vanaf 2009 ben ik zelfstandig adviseur, interimmanager en projectleider, vooral op het terrein van hoger onderwijs en de gezondheidszorg. 

Ik ben in het bijzonder gemotiveerd voor 

• het opzetten van nieuwe afdelingen dan wel het reorganiseren/samenvoegen van bestaande afdelingen in onderwijs- en gezondheidszorg (met alle personele aangelegenheden die daarbij horen) • het motiveren van medewerkers tot verandering, 

• de innovatie van werkprocessen met bijbehorende kwaliteitszorg

• het omzetten van beleid naar praktische uitvoering, met een realistisch tijdpad, zorgvuldig èn tegelijkertijd de vaart erin houden. 

Ook kan ik enthousiast interne en externe kwaliteitszorg begeleiden en de kritische eindredactie voeren van beleids- en kwaliteitszorgdocumenten.
Mijn werkwijze kenmerkt zich door resultaatgerichtheid en betrokkenheid bij eenieder die de resultaten (mee) gaat realiseren. Andere kenmerken zijn: vasthoudendheid, een groot uithoudingsvermogen, oog voor duidelijke informatie, een kritische blik, gevoel voor humor en relativeringsvermogen.