Advies & ondersteuning

Voorbeelden van recente advisering en ondersteuning: 

• Kwaliteitszorg: voorbereiden en begeleiden van accreditaties, interne audits, begeleiding van examencommissies 

• Redactie van zelfevaluatierapporten/kritische reflecties en van aanvraag nieuwe opleidingen 

• (Eind)redactie van beleidsstukken, waaronder een handboek kwaliteitszorg 

• Interimmanagement bij ondersteunende diensten (Onderwijs en Studentenzaken) 

• Leiden van reorganisaties 

• Leiden van projecten (waaronder Sturen op Studiesucces en visitaties hoger onderwijs)

• Organisatieadviezen