advies en ondersteuning
Karin Salverda management en advies
Voorbeelden van recente advisering en ondersteuning:

Kwaliteitszorg: voorbereiden en begeleiden van accreditaties, interne audits, begeleiding van examencommissies

Redactie van zelfevaluatierapporten/kritische reflecties en van aanvraag nieuwe opleidingen

(Eind)redactie van beleidsstukken, waaronder een handboek kwaliteitszorg

Interimmanagement bij ondersteunende diensten (Onderwijs en Studentenzaken)

Leiden van reorganisaties

Leiden van projecten (waaronder Sturen op Studiesucces en visitaties hoger onderwijs)

Organisatieadviezen

linkedin Karin Salverda